Skip to main content
hello , ez itt a béta-teszt fázis

Tromulis

  • Epizód ###: 000
  • Lektorálás: Lektorálva

Tromulország fővárosa Momokia szigetén.

Az évszázadok során Tízváros központi fontosságú helyévé nőtte ki magát, mivel itt található Tízváros összes fontos intézménye. A város életszínvonala és fejlettsége magasan felülmúlja minden más városét. Emiatt sokan Tízváros fővárosának is nevezik. Tromul népcsoportok lakják. 

A város közigazgatása és szervezettsége kimagasló, gazdasági ereje óriási, légiói erősek, varázstudóit, tudósait és iparosait pedig mindenhol elismerik és szeretik. Kezdetben zsoldosseregei, később tudósai, feltalálói és mesteremberei hasznosságának köszönhette egyedülálló fejlettségét. Erre idővel a többi sziget lakói is felfigyeltek, így megkezdődtek az általuk finanszírozott beruházások a szigeten, újabb és újabb negyedekkel bővítve az egyre növekvő várost.

A várost és egyben Tromulországot a kilencventagú szenátus vezeti, melynek tagjait tromul polgárok választják a Vérherceggel együtt, minden harmadik évben. A szenátorok egyharmada a harminc választókerületben megtartott választás során legtöbb szavazatot kapott jelöltek közül kerül ki. A szavazás nyílt és azon polgárok szavazhatnak, akik elmúltak ötvenévesek. A szenátorok második harmada a pénzügyi felajánlások alapján kerül kiválasztásra. Azon harminc jelölt, akinek a támogatói (illetve önmaga) a legmagasabb összeget fizetik be a kincstárba, szenátori címet nyer három évre. A harmadik csoport tagjait a herceg jelöli ki. Országos ügyekben a szenátus illetékes, ahol nyílt vitával és voksolással döntenek. Helyi ügyekben az adott körzethez tartozó három szenátor dönt, a szenátus által megadott keretek között.

Az első kerületnek is nevezett belső város a kormányzati hivataloké, beleértve ebbe a hercegség, az ország és Tízváros intézményeit. A második kerületben üzletek és céhek képviseletei találhatók. A harmadik kerületben van a polgári lakóépületek többsége, míg a negyedik kerület a szórakozás otthona, ahol arénák, színházak, fogadók és kocsmák sokasága várja a szórakozni vágyókat. Az ötödik kerületben úri villák és katonai kaszárnyák sorakoznak. A hatodik kerületben raktárak, műhelyek és mesterudvarok, a városon kívül pedig az előkelők birtokai sorakoznak.

Szilánkvilág, sygnumpedia, helyszín

  • Készítés ideje:
  • Találatok: 63