Skip to main content
hello , ez itt a béta-teszt fázis
Paravis univerzum

Dimenziók harca – örök háború

A Paravis-jelenségek lépten-nyomon tetten érhetők. De az átlagember még véletlenül sem akar szembesülni velük.

A dimenziók közötti háború nem igazi háború. Sokkal inkább arról van szó, hogy deviáns csoportok próbálnak hatalmat szerezni a másik dimenzióban, vagy csak egyszerűen kiélnék hátborzongató vágyaikat. A legtöbb esetben azonban csupán arról van szó, hogy kíváncsi tudatlanokat sodornak át a vigoritális áramlatok. A Földre érkező infinisieket pedig többnyire szörnyetegeknek bélyegezzük. Sokszor nem alaptalanul.

Kattints a képre a teljes méretű kép megtekintéséhez

A Paravis történetei a Földön, pontosabban egy alternatív földi valóságban játszódnak, ahol léteznek paranormális erők. Ezen erők magyarázatot adnak hiedelmekre, babonákra és legendákra, titkos szervezetek céljaira és sok-sok „csodára”, amiket a tudomány érzékcsalódásnak, elmebajnak vagy lehetetlenségnek tart. A Paravis történetei nem annyira hátborzongatóak, mint H. P. Lovecraft munkái, de ugyanúgy sebezhető, sérülékeny átlagemberekről szólnak. A világ hősei azonban nincsenek egyedül, és ha az őrület felé tartanak is, olyan örömökre lelnek, amelyek új értelmet adnak életüknek, és rövid időre kivételesnek érezhetik magukat.

Paravis-érzékek

A földi emberek elméje nehezen viseli az Infinisről származó lények látványát éppúgy, mint a természetfelettinek nevezett, vigoritális hatásokat. Az emberek döntő többsége éppen ezért nem fogja fel, ha ilyen jelenségekkel találkozik. A szemükkel ugyan látják, de a tudatukig már nem jutnak el, csak a legerősebb hatások. Ugyanez igaz az állatokra is, akik viszont más érzékeikkel megérzik a természetfelettit. Legjobb esetben a műszaki eszközök is csak arra képesek, hogy árnyékokat, foltokat vagy erős fényhatásokat rögzítsenek. A nem Realisról származó anyagok ugyanis nem reagálnak a fényre, saját sugárzást bocsátanak ki, ami csak speciális eszközökkel és érzékekkel észlelhető.

A másodlagos hatásokat persze mindenki látja és hallja, és az infinisi teremtményeknek jellegzetes szaguk is van. A legtöbb földi hiedelem az ilyen félérzékelésből ered. Láthatatlan szellemek által mozgatott tárgyak, oda nem illő, kiszellőztethetetlen illatok és a mágikus jelenségek mindegyike egy-egy realisi félreértés. A kölyökállatok és a gyermekek érzékelése is jobb a természetfeletti jelenségekkel kapcsolatban.

A metróalagutak valami oknál fogva különösen alkalmasak infinisi átjárók nyitására

Az átlépés hatásai

Az átlépés következményei kétféle alapon nyugszanak. Az első a vigoritális áramvonal dimenzionális kereszteződése, a másik a kétféle fizikai/anyagi valóság keveredése. A vigoritális huroknak köszönhetően az átlépő anyagi testét folyamatosan táplálja, erősíti a vigoritális áramlás. Az erősítés hatására az átlépő ellenállóbb lesz, alapképességei felerősödnek. Gyógyulása, anyagcseréje rendkívüli lesz, szellemi és testi képességei – fizikai nyomok nélkül – roppant mértékben megerősödnek. Az átlépés hátránya, hogy az intenzív vigoritásbeli aktivitás könnyen felkelti a hitványok figyelmét. Sok átlépő lelkébe beférkőznek, akik így már nem a maguk urai: sötét, pusztító vagy önpusztító, őrült parancsoknak engedelmeskednek.

Az átlépő anyaga a másik univerzum szabályai szerint nem létezhetne. A vigoritális energiák azonban megakadályozzák pusztulását, és valóságos konverziót végeznek el a két anyagi világ törvényei között. A vigoritális energiák továbbá lehetővé teszik a két anyag keveredését, ily módon számtalan különleges, önmagában egyik világban sem létező képességgel ruházzák fel az átlépőt.

Történelmi háborúk

Ezen háborúk a kulisszák mögött, a háttérben zajlanak. A földi emberek közül csak kevesen sejtik, mi is folyik a dimenziók között. Az infinisiek többsége viszont tud ezekről, és figyelemmel kíséri az eseményeket.

Belháborúknak nevezzük azokat a nyílt vagy rejtett hadviseléssel kapcsolatos akciókat, amelyeket egymás ellen folytatnak a földi csoportok. Az ilyen csatározásoknak lehetnek vallási alapjai, filozófiai okai, vagy pusztán anyagi, hatalmi előnyszerzéssel kapcsolatosak. Ritkább esetben személyes konfliktus az ellentét forrása. Célok tekintetében a másik működését akadályozni, ellehetetleníteni éppoly gyakori, mint megszerezni valamilyen értékes információt vagy eszközt. Ezen belháborúk több esetben terjedtek ki világi hatalmakra, hiszen a harcoló felek keresik a lehetséges szövetségeseket érdekeik eléréséhez. Ilyen viszály vetett véget például a Templomosok rendjének.

A dimenziók által elválasztott hatalmak között nincs folyamatos, intenzív harc. Sokkal inkább járőrözésről, a másik fél betörési kísérleteinek megakadályozásáról van szó. A betörési kísérleteket szokás dimenzióportyázásnak, hasításnak is nevezni, a járőrözést dimenziófigyelésnek, míg a támadások visszaverését dimenzióbástyázásnak vagy toloncolásnak.

A valódi helyzet a belháborúk és a dimenziók közötti akciók keveréke. Mindkét oldalon számos szervezet belháborúk során igyekszik akadályt gördíteni a próbálkozók elé. Akadnak együttműködések is a dimenzió két oldalán. A már említett Templomosok rendje a földi történelem legerősebb kapcsolatát építette ki az Infinissel.

Fenyegetések a jelenből

A legtöbb dimenzióhasadék csak arra elegendő, hogy a Földről parányi felderítő eszközt juttassanak át. Az Infinisről kisebb termetű szolgák érkezhetnek, akik gyakran türelmesen várják, hogy újabb parancsot kapjanak infinisi uraiktól. Az állandó átjárók többsége csak információátvitelre alkalmas, amelynek segítségével a szövetségesek kommunikálni képesek.

Miközben a szervezetek és a különböző parafenoménok egymással hadakoznak, a vitánsok csoportjára mindenfelől veszély leselkedik. A vitánsok bábnak érezhetik magukat, akiket ide-oda rángatva felhasználni vagy elpusztítani igyekeznek a legkülönfélébb csoportok.

Eltussolás

Gondolhatnánk, hogy a nyomok eltüntetése mekkora erőfeszítést igényel, de ez egyáltalán nem igaz. A természetfeletti hatások jelentős része nem látványos, a legtöbbször nyomtalanul enyészik el. Időnként előkerülnek lelkiismeretes nyomozók és tudósok, akik szeretnének bizonyos gyilkosságok vagy más tragédiák mögé nézni, de őket elég egyszerűen félreállítani. A legtöbb ember akkor sem gyanakszik, ha térdig gázol a bizonyítékokban. Meg kell érteni, hogy az emberi elme önvédelemre tervezett. A veszélyes tudást kirekeszti a maga korlátozott racionalitásából.

Philip K. Dick sci-fi-író és látnok egész életében vitáns hallucinációktól szenvedett

Híres személyek

A Paravis univerzuma számos hírességet ismer olyan szerepben, amely a közvélemény számára ismeretlen. Az ókori mitológiák és kora középkori vallások megörökítették a híres, Paravis-jelenségekkel kapcsolatos, az emberiségre nagy hatást gyakorló személyeket. Több neves történelmi személy mögött inkognitóban dolgozott valaki, a névtelenség homályába burkolózva. Az infinisi halhatatlanok mindegyike így tevékenykedett.

Regulánsok. Igazi legendás alakok, akiket a történetírás nem képes nyomon követni. Életük több emberöltőt ölel fel, ezért több történelmi személy mögött ugyanaz a reguláns állhat. A regulánsok többsége nem vállalja fel tetteit, ritkán lép a nyilvánosság elé, mítoszok adnak nekik nevet. A híres regulánsok többségének mágikus képességeket tulajdonítanak: Merlin, Mózes, Thomas Mann, Jean d’Arc, Buddha, Shakespeare, Leonardo da Vinci, Nostradamus, Aquinói Szent Tamás, Raszputyin, Albert Einstein, Enki.

Infinisi halhatatlanok. Többségük cselekedetei nem voltak feltűnőek, de néhány esetben történelmi nyomot hagytak. Hősök, hadvezérek vagy nagy vezetők váltak azokból, akik átlépéssel nyert hatalmukat kihasználták: Herkules, Atlasz, Periklész, Gilgames, Vlad Tepes, Rockefeller, Fulcanelli, Nagy Sándor, II. Szulejmán, Benjamin Franklin, Atilla, Churchill, Roosevelt, Tokugava.

Realisi átlépők. Ők valamely társaságon keresztül, vagy saját erőből voltak képesek a dimenziógát átlépésére: St. Germain gróf, Tesla, Elvis Presley, Douglas Adams, Isaac Newton.

Hatalmasságok. A hatalmasságok beavatkozásait a földiek nem képesek megkülönböztetni, így többnyire vallási alakokkal vagy élő legendákkal azonosították ténykedésüket: Gábriel és Mihály arkangyal, Ré napisten, Zeusz, Anu, Lao-ce, Manitu, Dzsinmu császár, Dzsingú császárnő.

Hitványok. A hitványok a hatalmasságokkal ellentétben gyakran jelentek meg közvetlenül és nevezték is el magukat: Lilith, Lucifer, Kronosz, Hórpenabu, Kung-kung, Thug Behram, Machiavelli, Belzebub, Beliál, Sztálin.

Vitánsok. A vitánsok ritkán, a legtöbb esetben csak különös haláluk vagy balesetük révén szereznek igazi hírnevet. Néhány kivételes esetben azonban történelmet formáló, kultúrát jó vagy rossz irányba befolyásoló fordulatot vesz az életük: Adolf Hitler, Jimmy Hoffa, Néró császár, H. P. Lovecraft, Philip K. Dick, Sigmund Freud, Imhotep, Kleopátra, Marylin Monroe, Van Gogh, Voltaire, Galilei.

Sors és Végzet és a vitánsok élete

A Sors és Végzet harcának filozófiája megjelenik az összes Sygnum Code-univerzumban. A világ szereplői mind úgy születtek, hogy egy-egy lélekút előnyeivel és hátrányaival kell boldogulniuk halandó életükben. A vitáns lélekút a Paravis univerzum egyik különlegessége. A vitánsok nem különböznek a hétköznapi emberektől, sőt még a hétköznapinál is hétköznapibb az életük. Legalábbis látszólag.

A vitánsokat ugyanakkor kedvelik a vigoritális-paranormális erők, amelyek a közelükben erősebbek és fókuszáltabbak. Éppen ezért a legtöbb természetfeletti történésnek központi szereplői a vitánsok, még akkor is, ha fogalmuk sincs arról, mibe keveredtek. Ahol szellemeket látnak, ott a közelben biztosan akad egy vagy több vitáns is. Így a vítánsok értékesek azok száméra, akik a paranormális erőket megpróbálják a maguk hasznára fordítani, és amellett, hogy felhasználják őket, vigyáznak is rájuk. Csak a legritkább esetben ártanak a vitánsoknak, legyen szó akár realisi, akár infinisi hatalomról. Ami persze nem vigasztalja a vitánsokat, ha közben körülöttük pusztítanak a természetfeletti erők…

Vitánsként biztos lehetsz benne, hogy kiszemeltek vagy már felhasználnak, ha valami váratlanul szerencsés dolog történt veled: megkaptál egy álommelót, nyertél egy nyereményjátékon, vagy váratlanul megoldódott egy jelentős problémád. Ilyenkor talán egyszerűbb homokba dugni a fejed, hagyni, hogy sodorjanak az áramlatok, és bíznod abban, hogy nem talál telibe egy uszadékfa. Közben ezek a titokzatos erők úgyis gondoskodnak rólad, a szükségleteidről, a vágyaidról. Persze választhatod a másik utat is. Elkezdhetsz kutatni és a történések mögé nézni. A tudás súlyát hamarosan megérzed majd. A normális emberek elkerülnek, bogarasnak titulálnak, képzelődni kezdesz és fóbiák vernek benned gyökeret. Találsz ebben valami emberfelettit? Akkor válaszd az őrületet!

Mennyit tudsz a legmagasabb körök működéséről? Vezető politikurokról, titkosszolgálatokról, titkos rendekről és a leggazdagabb emberekről? Elég keveset, igaz? Akkor miért hiszed, hogy a természetfelettiről és az összeesküvésekről többet tudsz? Válaszolj a kérdésekre, és máris egy lépéssel közelebb kerültél az őrülethez! Üdvözlünk a Paravis univerzumban!