Skip to main content
hello , ez itt a béta-teszt fázis
Paravis univerzum

Földi szervezetek, realisi viszonyok

A Paravis-jelenségek lépten-nyomon tetten érhetők. De az átlagember még véletlenül sem akar szembesülni velük.

A paranormális erőket minden valamirevaló szervezet ismeri és a saját hasznára próbálja fordítani. Őrült küzdelem folyik közöttük a színfalak mögött. Néha szó szerint is.

Kattints a képre a teljes méretű kép megtekintéséhez

Hétköznapi emberek

A hétköznapi emberek akár imádják, akár elutasítják a természetfelettivel foglalkozó történeteket, nem rendelkeznek semmilyen tudással vagy érzékelőképességgel a Paravis-jelenségekkel kapcsolatosan. Ők általában csak eszközök, résztvevők, ritkább esetben szemtanúk az események kapcsán. Lefoglalják őket a napi ügyek, az efféle dolgokkal, összeesküvés-elméletekkel csak szórakozásként találkoznak. Szerepük azonban kiemelkedően fontos: érdektelenségüknek köszönhető, hogy a nyilvánosságra került ügyeknek sosem lesz komoly társadalmi következménye. Folyhatnak a titkos tevékenységek, és hatalomra lehet szert tenni a Paravis-jelenségek által. Egy olyan világban, ahol éberebbek lennének az emberek, a nyílt színen folyna a küzdelem.

Beavatottak, laikusok, érzékenyek

Beavatottaknak azokat nevezzük, akik bármilyen csekély mértékben is, de rendelkeznek tudással a Paravis-jelenségekről. Velük ellentétben laikusok azok – függetlenül attól, hogy miben hisznek –, akik csak a Realis törvényeit ismerik, mással kapcsolatban nincs tapasztalatuk. Az érzékenyek közé pedig azokat soroljuk, akik képesek érzékelni vagy befolyásolni a Paravis-hatásokat. Valójában mindenki érzékeny, csak az érzékenység mértéke a kérdéses, ezért az érzékenység értelmezése meglehetősen szubjektív. Lehet tehát valaki beavatott érzékenység nélkül, és laikus érzékenységgel, bár ez utóbbi esetben könnyen válhat beavatottá. Az érzékenység ráadásul pszichés állapot függvénye is. Azok érzékenysége például, akik magabiztosan boldogulnak a Realisban, csökken, míg a fogyatékkal élők érzékenysége gyakran hihetetlen módon megnő.

Titkos csoportok, háttérhatalmak

Azon csoportosulásokat soroljuk ide, akik számottevő tudással rendelkeznek a Paravis-jelenségekről és a kiaknázásukban rejlő lehetőségekről, ezért megpróbálják ezeket hasznosítani. A módszerük többnyire azonos: a Paravis-jelenségek hatásából anyagi előnyöket és hatalmi pozíciókat szerezve újabb és újabb, egyre nagyobb hatású Paravis-jelenségeket idéznek elő és kamatoztatnak. Az országhatárok sem jelentenek számukra akadályt, és a központjukat is hajlandók elmozdítani, ha veszélyben érzik magukat. Erős belharc jellemzi létüket, de kifelé egységesek, és a szervezettel szemben is lojálisak. Gyakori, hogy a csoport élén infinisi halhatatlan, vagy Paravis-hatásokkal életben tartott agg áll. Nem szent számukra semmilyen illegális vagy legális módszer, ha befolyásuk erősítéséről van szó. Igyekeznek behálózni hatalmi pozícióba kerülő embereket. Tagjaikat megválogatják, és szigorú szabályok szerint élnek. Alapelveik, közös céljaik nagyon nehezen változnak meg, elveik és módszereik tekintetében gyakran maguk mögött hagyják a társadalmi és technológiai fejlődést. Mint minden csoportosulásban, a laikus követők sokkal többen vannak, mint a tudás birtokosai. A laikusok a világi célokkal azonosulnak és a nekik juttatott hatalmat élvezik, de a Paravisról csak sejtelmeik vannak. A titkos csoportok fogadják be maguk közé a legkevesebb laikust, az efféle szerepeket jobban szeretik kiszervezni.

Egyházi rendek, gyülekezetek

Az egyházi rendek annyiban különböznek a titkos csoportoktól, hogy nyíltan vállalják létezésüket, nem használnak fedőszervezeteket, egyesüléseket. A másik fontos különbség, hogy laikusaik száma nagyságrendekkel nagyobb, ez pedig hatalmas erőforrásként szolgálhat számukra. Szervezetileg nagyobbak, éppen ezért gyakoriak az egyházszakadások, az irányzatokra, felekezetekre bomlások. Elvi rendszereik kidolgozottabbak, hosszabban leírtak, de törvényeik engedékenyebbek tagjaikkal szemben, és igyekeznek működésüket legálisan végezni. A beavatottak tudásával közülük csak magas rangban szembesülnek a híveik, és a Paravis-jelenségekkel kapcsolatosan belső szervezeteket működtetnek. Az egyházi rendek hajlamosak csoportosulni, lazán vagy szorosan együttműködni.

„Egy paranormálisan képzetlen ne lépjen be az árnyékba” (Elvis Ruszimov para-KGB főtiszt)

Titkosszolgálatok

Szinte minden titkosszolgálat vagy nyomozóhatóság felügyelete alatt működik olyan alegység, amely a „speciális” ügyekre, a Paravis-jelenségekkel kapcsolatos feladatok ellátására hivatott. Az ilyen jellegű megbízás élethosszig tart, és a csoportok tagjai nagy kiváltságokat élveznek. Ahogyan a titkosszolgálatok maguk is, így a beavatottak különítményei is egyszerre védik államukat és az őket tápláló politikai erőket.

Diktátorok

Számos diktátor köszönheti hatalmának megerősödését Paravis-hatásoknak, más esetben a „siker” a diktátor infinisi voltának köszönhető. A nem infinisi diktátorok többsége nemcsak beavatott, hanem irányítani is képes a paravisi hatásokat. Hatalmukat tovább szilárdítják különböző (beavatott) szervezeteknek nyújtott korrupcióval.

Magánzók

Ők azok a Paravist irányítani képes emberek, akikből megfelelő körülmények között diktátor, vagy egy rend jeles vezetője lehetett volna. Hiányzik azonban belőlük az a motiváció, hogy efféle babérokra törjenek. Többnyire boldogulni akarnak, egyre többet és többet tudni, megvilágosodni, vagy éppen segíteni másokon. Jósolnak, gyógyítanak, bűvészkednek, szervezkednek, de ritkán szereznek komolyabb befolyást. Vitáns csoportok mozgatásában azonban egyedülálló a hatékonyságuk.

Vitánsok

A vitánsok alapvetően hétköznapi emberek, akik semmiben sem mutatnak kiemelkedő képességeket. Igazi, középszerű vagy rosszabb sorsú emberek, akiknek semmi esélyük a kiemelkedésre, és szociálisan is elszigeteltségben élnek. Kapcsolataik nem tartalmasok, ezért vagy szenvedélyüknek élnek, vagy csak lógnak különböző társaságokon.

Egyvalamiben azonban különlegesek. Már puszta jelenlétük is felerősíti a paravisi hatásokat, azok előfordulása hatványozottan nő, ha többen is egy helyen vannak. A pontos magyarázat nem ismert, mert a vitánsok speciális csoportokat alkotnak, közöttük egyfajta vigoritális kötődés alakul ki, és a csoportos hatás csak a csoport tagjai között érvényesül.

A vitáns csoportok kedvelt manipulált és óvott eszközei az összes szervezetnek, mert segítségükkel könnyebb irányítani a Paravis-jelenségeket, és fokozni lehet azok hatását. A vitánsok minderről ritkán tudnak, csak azt érzékelik, hogy megváltozott az életük. Különleges eseményeknek lesznek részesei, szerencse éri őket, egyre boldogabb életet élnek. Ezt tovább fokozza, hogy a Paravis-hatások kikezdik realitásérzéküket, egyre erősebb hallucinációk, képzelgések árasztják el őket. Kilétük hatalmas titkot jelent a beavatottak számára, melyre úgy vigyáznak, mint a beépített ügynökök listáira.

Regulánsok

Ők a legerősebb Paravis-képességekkel rendelkező emberek. Közel ugyanolyan erővel rendelkeznek, mint a Földön élő infinisiek, de ők a Realishoz tartoznak. Nagyon ritkán avatkoznak be az eseményekbe. Idejük nagy részét az energiaáramlások figyelése, tanulmányozása köti le. Tétlenségüket akkor adják fel, amikor vigoritális anomáliákat észlelnek.

Paravis-helyszínek (parafókuszok)

A térkép, amit a hétköznapi emberek ismernek, rendkívül hiányos. Évezredek óta épülnek olyan titkos helyek, amelyek parafókuszokat kötnek össze: olyan területeket, ahol gyakori, időszakos vagy állandó jelleggel aktív Paravis-jelenségek fordulnak elő. A parafókuszok létének számtalon oka és hatása lehet, az előző epizódban bemutatottak szerint.

A beavatottak kezében számos térkép forog, és a ritka helyszínek titka igazi kincsnek számít. Ezekre az információkra a szervezetek is vadásznak, és a saját felségterületükhöz tartozó adatokat védik, a titkok tudóival szemben gyakran erőszakosan lépnek fel.

A beavatottak az így kibővített földrajzi helyek elnevezését a „para-” előtaggal bővítik. Így beszélnek Para-Budapestről, Para-Madridról, Para-Londonról, Para-New Yorkról, vagy éppenséggel Para-Balatonról, Para-Bakonyról, de még Para-Holdról is. Ha nem akarják felfedni magukat, akkor rejtett megnevezéseket használnak. A modern időkben az első szótag duplázása terjedt el: Bubudapest, Mamadrid, Lolondon. Régebbi, archaikus nyelvezetben a kezdőbetű áthúzása volt az írott jelölés (Balaton, Bakony, Hold), míg szóban a szervezeten belül erre a célra kialakított jelzőt használták – Nagy Budapest, Nagy Madrid, Nagy Bakony.

A paratérképeken a titkos helyszínek – alagutak, álcázott épületek –, a paraeszközök és paraszemélyek jelölése sokféle metódus szerint történik. A térkép alkotói többnyire nem járatosak a térképjelekben, ezért a szervezet jelrendszerét, vagy saját, kitalált piktogramjait és magyarázatait használják. A paratérképek laikusok számára nem mondanak sokat; az ismeretlen térképek megfejtése beavatottak számára is nehézkes, személyes szemlét igényel.

Az internet megjelenésével egyre részletesebb térképek forognak közkézen, de egyetlen olyan személy vagy szervezet sem létezik, aki akár egyetlen közepes város összes parainformációjával rendelkezne.

Léteznek a világon legendás parahelyszínek: a kínai nagy fal, a piramisok, Stonehenge vagy a pisai ferde torony. Kevésbé ismert és kevéssé jelentős helyszínek mindenfelé megtalálhatók. Sosem lehet tudni, hogy a panelház pincéje hol ér véget, és azt sem, hogy egy metróalagút oldalága merre vezet. A rendszeresen kongató templom kazamatája, a szomszéd fogorvosi rendelő titkos szobája, az eldugott egyetemi labor vagy az utca alatt húzódó csatorna mind-mind rejthet meglepetéseket.

A Paravis behálózza életünket, újrarajzolja, árnyalja a valóságot.

Egy megbízható Para-Budapest-térkép igazi kincs, még ha nem is hosszú életű

Para-Budapest

Kevés olyan világtérkép akad, ahol a magyar főváros kiemelten szerepel. A paranormális térkép ezen ritkaságok egyike. Ahogyan az éjszakában suttogók is beszélnek róla, Para-Budapest nem csak titkosszolgálatok találkozóhelye és csatatere, hanem paranormális kísérletek és erőfitogtatások kedvelt helyszíne is. Minden olyan diktátor, aki nem hal korai halált, legalább egy évet eltölt a Kárpát-medence paranormálisan hiperérzékeny kerületeiben.

A Föld paranormális tengelye a belváros környékén töri át a földkérget. A központja lassan, tudományos módszerekkel megjósolhatatlanul változtatja a helyét, és a vigoritális mező geometriailag értelmezhetetlen örvénylése kontroll nélkül biztosan lakhatatlanná tenné az egész régiót. Az ókorban épült és azóta folyamatosan fejlesztett védművek egyrészt csillapítják a hatásokat, másrészt – mint egy vigoritális giroszkóp – stabilizálják a pozícióját.

Sok paraturistának eszébe jut bajt keverni, ezért ezek a védművek közkedvelt célpontjai a paracsínyeknek. Azt azonban minden próbálkozónak érdemes tudnia, hogy a komolyabb akciókat csak a legritkább esetben ússzák meg ép bőrrel. A Falicsi-őrség már több mint ezer éve fennálló rend, melyről sokat elárul, hogy minden, Magyarországot megszálló hatalom támogatta őket. A paralegendárium szerint 1998-ban már több mint tizennyolc halhatatlan rendi vezetőjük volt. A Falicsi-harcosok egyesek szerint olyan komisz dolgokra képesek, melyekre nem lenne lehetőségük infinisi alku nélkül.

Buda és Pest ezeréves története során minden hatalom számára csábító célpont volt. A paratörténészek pontosan tudják, hogy minek köszönhető mindez. Három esetben a kiszorított hadseregek próbáltak bosszút állni a védműveken, de az őrségnek sikerült megvédenie a kulcsfontosságú épületeket, melyek közül tucatnyit beomlasztottak az évszázadok alatt, hogy ne lehessen hozzáférni a mágikus jelekhez. A tatárjárás volt az egyik legveszélyesebb paratörténelmi időszak, mert a portyázó csapatokkal érkező sámánok könnyűszerrel semlegesítették a két évszázadon át elhanyagolt vigoritális energiákat. A Falicsi-harcosok akkor először és utoljára elhagyták a Kárpát-medencét, és Ögödej nagykán és Csagadáj ellen sikeres merényletet hajtottak végre infinisi szövetségeseik segítségével, ezért a nagykánválasztások miatt Batu kánnak haza kellett térnie, következésképpen pedig felhagyott európai hódításaival.

Biztosan volt már olyan pillanat az életedben, amikor azt gondoltad, hogy jól ismered a hazai és/vagy a világtörténelmet. Ugyanakkor talán az is felmerült benned, hogy akadhat néhány dolog, amit azért eltitkoltak az emberiség múltjával kapcsolatban. De vajon kik hallgatják vagy ferdítik el a tényeket, mennyi mindent kendőznek el és miért? Válaszolj a kérdésekre, és máris egy lépéssel közelebb kerültél az őrülethez! Üdvözlünk a Paravis univerzumban!