Skip to main content
hello , ez itt a béta-teszt fázis
Paravis univerzum

Mentis, a lélek menedéke

A Paravis-jelenségek lépten-nyomon tetten érhetők. De az átlagember még véletlenül sem akar szembesülni velük.

A Mentis kohójában születik a lelék és porhüvelyre vadászik, amely nélkül nem képes fejlődni. A vallások többsége részletekbe menően ismeri ezt a tényt, és megpróbál a hétköznapi emberek számára is magyarázattal szolgálni róla.

Kattints a képre a teljes méretű kép megtekintéséhez

Körforgás

A lelkek forgataga nagyságrendekkel elevenebb, mint az élők anyagi valósága. Az újszülött lélekcsíra egyszerűbb, mint a legegyszerűbb földi tudatok. Tudattalanul, vakon fúrja magát előre a vigoritális hálózatban, ahol fejlettebb lelkek könnyedén sodorják el. A lélekcsíra éppen ezért csak a kevés lélek által óhajtott, legegyszerűbb élőlényekbe juthat be. Elviekben persze fejlettebb élőlényekbe, akár emberekbe is befurakodhat, de az rendkívül ritka és szerencsétlen esemény. Az első élet tapasztalatait követően, ha a lélek visszatalál a Mentisbe, feldolgozza az őt ért impulzusokat, belső univerzuma épül, fejlődik, majd újra, immár tudatosabban indul neki élményeket gyűjteni.

A folyamat valójában igen összetett. A lélek egy részét vagy egészét átalakítja és beolvad a vigoritális hálózatba. Ha teljesen átalakul, akkor nagyobb eséllyel verseng a nagyobb lehetőségek előtt álló élőlények tudatáért. Ugyanakkor sokat kockáztat, mert a vigoritális anomáliák, a tudattal történő összefonódásban szerzett sokkhatások egész lényét veszélyeztetik. Ezt a lelkek a legtöbbször a saját kárukon tanulják meg és alakítanak ki óvatos stratégiát a következőkben, ha megúszták kisebb sérülésekkel. Szerencsétlen esetben megnyomorodnak, vagy örökké a vigoritális erők foglyai lesznek, esetleg többfelé szakadnak. A teljes átalakulás ugyanakkor nem garancia a sikerre, mert mindig akadnak erősebb lelkek, akiknek egy része képes félrelökni a fiatalabbakat. A túlzott óvatosság pedig azt eredményezi, hogy sorozatosan szenved el kudarcot a lélek, és türelmetlensége túlzott kockázatvállalásra serkenti.

A fogantatás pillanatában a vigoritális mezőbe beáramló információk jelzik az élőlények jövőjében rejlő lehetőségeket. Ez a mintázat a szülő sorsából és a születendő utód adottságaiból alakul ki. A jobb képességekkel, nagyobb szabadsággal, befolyással bíró élők több tapasztalatot képesek a lélekbe plántálni. Azon életek, amelyek hamar véget érnek vagy kevés új tapasztalatot nyújtottak, rossz befektetésnek bizonyulhatnak. A földi kultúrák többsége a Mentist mennyországnak nevezi, és saját fantáziája szerint kiszínezve, szimbolikusan vagy tárgyiasultan tekint rá.

A lélekről

Egy lélek összetettsége és változatossága az univerzuméval vetekszik. A fejlett lélek tekinthető egy önálló, csonka univerzumnak. A lelkeknek két jellemzője van: erejük és nemességük. Erejük tudásuk gyarapodásával nő, nemességük józanságuk mértékéből adódik. A lélek tökéletesedésének útja mindkét jellemzőjének együttes fejlődése. Az erő lassúbb gyarapodása nem rejt magában veszélyeket, korlátlan idő áll hozzá rendelkezésre. Ám a nagy versenyben a lélek gyakran tévútra téved, könnyebb utat keres, több kockázatot vállal. A hamisság a másokkal való versengésben rejlik, amikor a lélek feladja az önmagával folytatott harc alapelvét.

Számos hamis út és zsákutca veszélye leselkedik a lelkekre, akikből így hitvány lélek válik. A hitványság leggyakoribb formája nem törődni a fejlődéssel, a többi lélek és az élők megnyomorítására törni. Más esetekben a lélek csapdába kerül és egy helyben toporog, rögeszméssé válik, újra és újra ugyanazon a szinten éli le tudatos életét. A Mentisben egyre kevésbé érzi magát otthon, az anyagi dimenziók és a vigoritális mező lesz az igazi otthona, a vadászterülete.

A beavatottak három lélektípust különböztetnek meg. Nebuditeknek nevezik a fejlődő lelkeket, vermiditeknek a hitványságra tévedteket, és magniditeknek a fejlett hatalmasságokat.

A lélek végső célja csak a hatalmasságok számára nyilvánvaló, a többi lelket ösztönei és félelmei vezérlik. A hatalmasságok elérhetik a végső tökéletességet, a végső tudásszintet, amelynek segítségével új univerzumot teremthetnek. A Mentisben követőket találhatnak, s közös erejükkel nekiláthatnak egy új világegyetem megalkotásának, amely az általuk megismert rokona lesz, de törvényei számos eltérést mutatnak. Az új világegyetemek többsége összeomlik, megtépázva a botor próbálkozók erejét, visszahajítva őket az „iskolapadba”.

Magnidit és vermidit kóbor lélekre vár – Eom Shin vak parafenomén, látnokfestő alkotása

Hatalmasságok – magniditek

A hatalmasok többsége ráérez az igazságra, miszerint saját tapasztalatuk kevés a végső tudás megszerzéséhez, így nem küzdenek többé élettapasztalatért. Mentorálják a többi lelket, gyógyítják a vigoritális áramlatokat, küzdenek a hitványok ellen, óvják az élők világát a fenyegetésektől. Tudásuk, erejük és nemességük így tud továbbfejlődni. A realisi és infinisi élők angyalként, istenségként, szellemként ismerik őket.

Hitványok – vermiditek

A hitványok hamis utakat követnek, vagy eluralkodott rajtuk az őrület. Veszélyességük abban rejlik, hogy a hatalmasságokkal ellentétesen tevékenykednek. Kizsákmányolják, becsapják a többi lelket, sebeket tépnek a vigoritális áramlatokon, fenyegetik az élők világát, és megszállják azokat a tudatokat, amelyekhez már lélek kötődik, vagy beköltöznek lélek befogadására alkalmatlan testekbe. Az élők démonokként, gonosz lelkekként, ártó szellemekként ismerik őket.

Anomáliák

A vigoritális áramlatok sérüléseit nevezzük anomáliáknak. A hitványok az anomáliák nyomán találnak kerülőutat az élők világába, ejtenek csapdába és nyomorítanak meg lelkeket, csapolnak meg vigoritális erőket, információkat. Az anomáliák többségét a hatalmasságok hamar megszüntetik, csak azok maradhatnak fenn, amelyeket több hitvány együttes ereje táplál. Számos anomália megszüntetése körülményes, ezért felszámolásukig inkább elterelik onnan a vigoritális energiákat. Néhány híres anomália nyomot hagyott a történelem során, ezek megnevezésére általában a „pokol” szót használják, vagy egyéb félelmetes túlvilági elnevezéssel utalnak rájuk.

Az élettapasztalat hatása

A rossz és a jó élettapasztalat is intenzíven hat a mentisi lélekre. Fejlődik vagy torzul, attól függően, hogy milyen hatások érték.

Lélek és tudat. Évszázados viták folynak arról, melyik a fontosabb. Te kerültél-e már valaha fausti élethelyzetbe, amikor a legszívesebben eladtad volna a lelked annak érdekében, hogy valami számodra kedvezően alakuljon? Akár többször is? És megkaptad, amit kértél? Válaszolj a kérdésekre, és máris egy lépéssel közelebb kerültél az őrülethez! Üdvözlünk a Paravis univerzumban!