Skip to main content
hello , ez itt a béta-teszt fázis
Paravis univerzum

Paravis-jelenségek – A zavarok forrásai, hatásai és mellékhatásai

A Paravis-jelenségek lépten-nyomon tetten érhetők. De az átlagember még véletlenül sem akar szembesülni velük.

A Paravis univerzumában a paranormális erők, az összeesküvés-elméletek és az őrülettel határos dolgok a mindennapok részét képezik. Az egyetlen kérdés csupán az, hogy mennyit érzékelsz belőlük. Illetve az, hogy meddig bírod ép ésszel.

Kattints a képre a teljes méretű kép megtekintéséhez

A Paravis történetei a Földön, pontosabban egy alternatív földi valóságban játszódnak, ahol léteznek paranormális erők. Ezen erők magyarázatot adnak hiedelmekre, babonákra és legendákra, titkos szervezetek céljaira és sok-sok „csodára”, amiket a tudomány érzékcsalódásnak, elmebajnak, vagy lehetetlenségnek tart. A Paravis történetei nem annyira hátborzongatóak, mint H. P. Lovecraft munkái, de ugyanúgy sebezhető, sérülékeny átlagemberekről szólnak. A világ hősei azonban nincsenek egyedül, és ha az őrület felé tartanak is, olyan örömökre lelnek, amelyek új értelmet adnak életüknek, és rövid időre kivételesnek érezhetik magukat.

Bevezetés

A Paravis-jelenségek megértéséhez először tisztázni szükséges, hogy mit is jelent a vigoritális energiák normális működése. A Mentisből kiinduló energiák közvetlenül a Realishoz vagy az Infinishez kapcsolódnak, mely kapcsolat kétirányú, megszakítás és késedelem nélküli. Ez az energiaáramlás specifikusan köti össze a Mentis és a Realis vagy Infinis összetartozó részeit. Normális működés esetén a Mentis, a Realis és az Infinis egymással csakis gravitációs kölcsönhatásba kerülhet, a vigoritális energia jelenlétének, kapcsolódásának semmilyen „fizikai” jele nincs, érzékelhetetlen marad. Normális működés esetén a Realis és az Infinis lakói sohasem szerezhetnének tudomást egymásról. Az érzékelés és további kölcsönhatások alapja minden esetben valamilyen zavar az energiaáramlásban. A zavarok erőssége, súlyossága igen eltérő lehet, függetlenül azok hatásától. Az energia normális áramlását szokás műszaki kifejezéssel lamináris (egyenes) áramlásként jellemezni. A zavarok hasonló elnevezése a turbulens (örvénylő) áramlás.

A lelki kapcsolat megítélése a tudomány ismerői körében egyike a legmegosztóbb kérdéseknek

Zavarok forrása szerinti csoportosítás

Mentis forrású zavarok. A lélek felől érkező zavarok típusait soroljuk ide. A legtöbb esetben egy realisi vagy infinisi tudat nyúlik vissza a Mentisbe, és bírja rá lelkét, hogy avatkozzon közbe. A zavar ilyen esetben a kitűzött célok elérésének szempontjából kevés mellékhatással jár, mert a realisi vagy infinisi tudat csak a vágyát foglalja bele a zavarkeltésbe, a zavart a mentisi lélek hozza létre, amely jól ismeri a vigoritális energia természetét. Előfordul az is, hogy egy mentisi lélek fürkészne valamely anyagi valóságban, amelyhez nincs „normál” kapcsolata, vagy azon felül szeretne vizsgálódni, és ezért kelti a zavart.

Realis vagy Infinis forrású zavarok. A Realis és az Infinis számos esetben képes zavart kelteni az energiaáramlásban. Ezen zavarok többsége természetes folyamatok eredménye, amolyan figyelemfelhívás, kapcsolatkeresés a Mentissel, vagy épp a Mentissel való kapcsolat megszűnésének következménye. Legjellemzőbb esetei a fogantatás és a hirtelen halál vagy sokk, amelyek világító csóvákként hasítanak bele az energiaáramlásba. Ennek hatására kezdődik a harc a beköltözésért, vagy a magára hagyott test elfoglalásáért. Akár eszköz, akár természetes jelenség az okozója a zavarnak, minden esetben egy már létező energiaáramláshoz kapcsolódva történik a zavar létrehozása, és a zavarkeltéshez szükséges energiák forrását is ez a kapcsolat adja. Azaz „távirányítású” eszközzel lehetetlenség zavart kelteni, közvetlen, vigoritális kapcsolattal felruházott realisi vagy infinisi élőlény vagy természeti jelenség szükséges hozzá. A nem Mentis felől induló zavarok számtalan mellékhatással járnak.

Ősi zavarok. Ezek speciális vigoritális zavarok, amelyek valójában a világrend másik pólusát jelentik a jelenlegi működéshez képest; a kezdeti, paradicsomi időkben ez a zavar állandó jelleggel jelen volt, normális volt. Ez a zavar azt jelenti, hogy egy Realis felé tartó energiaáramlás nem egyenesen halad, hanem áthatol az Infinisen, vagy éppen az Infinis felé tartó áramlás halad keresztül a Realison. Ismert jellemzője az ősi zavarnak, hogy közvetlenül képes energiát táplálni a környezetébe.

Az ősi zavar egyik ismert képviselője a két dimenzió közötti átlépéssel kapcsolatos. Ha egy (realisi) ember átlép az Infinisbe, megvalósul az ősi zavar. A zavar hatására a testébe áramló energia anyagiasult formában is erősíti létezését. Táplálék nélkül lesz képes életben maradni, sérülései könnyedén gyógyulnak, külsejét, fizikai jellemzőit képes alakítani, formálni, szemben földi létezésével, ahol csak lelkének akaratát, tudatának élményét közvetíti az energiaáramlás mint egy információs folyam.

A másik ismert ősi zavart a két dimenzió között kialakult, állandósult átjárók jelentik. A Realis és az Infinis közötti átmeneti átjáróknak vagy egyéb zavaroknak köszönhető energiaáramlás hurokba rendeződhet, amely kaput nyit a két világ között.

A zavarok hatásai

Percepció. A zavar hatása hasonló a radarok működéséhez; a zavar hatására érzékelhető energiaáramlatok jönnek létre, amelyek a fürkészést segítik. Ilyen hatások segítségével észlelhetővé válik a normális áramlás, vagy könnyebben észlelhetők lesznek az egyéb zavarok.

Lelki kapcsolat. A zavar hatására kapcsolat alakulhat ki valamely lélek és tudat között. Szellemidézők és meditálók, ritkább esetben álmodók idéznek elő ilyen zavarokat.

Tudati kapcsolat. Két vagy több tudat közötti közvetlen kapcsolat jön létre. A tudatok egyaránt lehetnek azonos vagy különböző dimenzióbeliek.

Átjáró. Átjárónak nevezzük két térbeli pont közötti átjárás lehetőségét, függetlenül attól, hogy az átjáró dimenzión belüli vagy azok közötti, hogy egy- vagy kétirányú, és hogy mi haladhat át az átjárón: anyag is, vagy csak elektromágneses sugárzás.

Vizsgálat. Vizsgálat során megismerhetjük a vizsgált anyagi vagy vigoritális jelenség természetét, tulajdonságait.

Csodák. Csodáknak nevezzük azokat a kedvező hatásokat, amelyek közvetlenül az anyagi világra hatnak. Gyógyítások, anyagi tulajdonságok megváltoztatása és hasonló, parafenoméneknek tulajdonított képességek tartoznak ide.

„A Paravis-jelenségek érzékcsalódásai védik az elmét az őrülettől” – Dr. Magashegyi Ramóna, klinikai pszichológus

A zavarok mellékhatásai

Fényjelenségek. A zavar hatására megváltozhatnak a fényviszonyok, hologramszerű, éles vagy homályos képek jelenhetnek meg a környezetben.

Elektromágneses jelenségek. A zavar környezetében az elektromágneses erőtérben erős ingadozás tapasztalható, ami kihatással van az elektromos eszközökre és az élőlényekre egyaránt. Erős hatás esetén látványos jelenségről beszélhetünk. Gömbvillámok is keletkezhetnek, és az élőlények szívritmusát, agyi működését is megzavarhatják a hatások.

Anyagi elváltozások. A zavar környezetében megváltozik az anyagok fizikai, kémiai jellemzője, ritkábban más anyaggá is képesek átalakulni. A hőmérséklet emelkedése, a halmazállapot megváltozása, a fizikai deformáció és a lebegés a leggyakoribb. A spontán öngyulladás és a csonkulás súlyos példái az élőlények elváltozásának, enyhébb esetekben betegségek, mérgezések tünetei lépnek fel.

Sokkhatások. A zavar hatására sérül az élőlények idegrendszere, átmenetileg vagy tartósan, ritkább esetben maradandóan. A legsúlyosabb esetben meg is szűnhet a lélek és a tudat kapcsolata.

Hallucinációk. A tudatra ható leggyakoribb zavar. Azonos zavarok okozta hallucinációk az összes tudat valóságérzékelésére egyformán hatnak. A közvetett hatások természetesen sokk vagy egyéb sérülés formájában is jelentkezhetnek. A hallucinációk természete azonban teljesen nem tér el a valóságtól, inkább absztrakciója annak. Azaz egy szakadék nem tűnik el, és sötétségbe is csak akkor borulnak az észlelők, ha például egyébként is megváltoztak a fényviszonyok. Eszközök sem segítenek a tájékozódásban, mert a hallucináció azok jeleit, képeit is meghamisítja. Természetesen utólag már rekonstruálhatók általuk az események.

Babonák, hiedelmek, generációs félelmek

Azt gondolnád, a népi hitvilág mágikus világszemléletből fakadó agyszüleményeinek nincs értelmes alapjuk: azok nem mások, mint a psziché és a szocializáció játékai. Biztosan akad olyan eset is, amikor ez így van. De hidd el, a legtöbb ilyen téveszme nem véletlenül öröklődik generációról generációra, és nem véletlenül van beleégve a halandók zsigereibe.

Gondolj bele, mennyi ártalmatlannak tűnő, apró furcsaság felett lépsz át nap mint nap. Vajon hol húzódik nálad az a határ, amikor megállsz egy pillanatra és elgondolkodsz azon, hogy a fizikai vagy paranormális törvények hatásait látod-e? Válaszolj a kérdésre, és máris egy lépéssel közelebb kerültél az őrülethez! Üdvözlünk a Paravis univerzumában!