Skip to main content
hello , ez itt a béta-teszt fázis
Paravis univerzum

Rivális dimenzió, infinisi viszonyok

A Paravis-jelenségek lépten-nyomon tetten érhetők. De az átlagember még véletlenül sem akar szembesülni velük.

Az Infinis, a vigoritális-paranormális jelenségekért felelős párhuzamos valóság szilárd halmazállapotú létezését nem könnyű felfogni. Az ott érzékelhető fizikai valóság, élőlények, társadalmak és mindennapok éppannnyira idegenek nekünk, mint a mi valóságunk nekik. Míg mi rájuk alapvetően szörnyetegekként gondolunk, ők a legtöbbször prédákként gondolnak ránk.

Kattints a képre a teljes méretű kép megtekintéséhez

Környezet, létformák

Az infinisi fizikai törvények jelentősen eltérnek a Földön megismerttől, ugyanakkor alapvető a hasonlóság. Kétféle halmazállapot létezik, az anyagok normál körülmények között vagy folyékonyak, vagy gázneműek. A folyékony halmazállapot ugyanakkor szélesebb tartományban található meg, az egészen ritkától a már-már szilárd sűrűségig. Mindezek következtében a környezet kevésbé stabil, az élőlények többsége a földi puhatestűekhez hasonló. Hajlékonyság, mozgékonyság jellemzi az élőlényeket, de kevésbé ellenállóak a fizikai hatásokkal szemben, és gondolkodásuk is lassabb a földi emberénél. Paravis-érzékenységük azonban nagyságrendekkel erősebb, befolyásolóképességük természetes, ösztönös sajátjuk.

Rugalmas testük ugyanakkor a folytonos anyagcsere-körforgásnak köszönhetően jelentős öngyógyító képességekkel rendelkezik. Az anyaghullámokra, így a hanghullámokra különösen érzékenyek, a romboló, bénító erejű hang az élőlények egyik legfőbb fegyvere. Testükben a különböző szervek vándorolni tudnak, és bizonyos fajok elképesztő formai átalakulásra képesek. Nem növesztenek a földihez hasonló szőrzetet, többrétegű bőrük intenzíven kopik és regenerálódik.

Emberi fül számára érzékelhető és érzékelhetetlen tartományban egyaránt képesek kommunikálni. A hallható hangokat fülükkel, az emberi fül számára hallhatatlan hangokat egész testükkel érzékelik. Ez utóbbi érzékelés segítségével fény nélkül, sötétben is képesek tájékozódni. Beszédükben a szótagok mélysége és magassága ugyanúgy jelentéssel bír, mint annak hangösszetétele. Érzelmeikről szavaik kiejtésének hossza árulkodik. Sietősen, felindultan kommunikálva a szótagok még rövidebbek, pattogósabbak, elnyújtott szavaik fenyegetést, türelmetlenséget, figyelmeztetést jeleznek. A szótagok közötti szünet megnövekedése támogatást, kedvességet, pozitív érzelmeket sugall. Az infinisi „beszéd” egyszerre tud fenyegetést és szeretetet sugározni. Könnyedén megértik az emberi beszédet, melyet képesek elsajátítani, utánozni is. Sok gyakorlást igényel azonban számukra, hogy infinisi akcentusuktól megszabaduljanak. (Az emberek számára ugyanakkor az infinisi nyelv megértése sok nehézséggel jár, kiejtése számukra rendkívül nehéz.) Az infinisiek bőre fizikai ingerekre érzéketlen, egymás közelségében, összebújva bőrük remegtetésével érintkeznek – ez is a kommunikációjuk egy módja.

Az Infinisen a növények is képesek helyváltoztatásra, többségük a vízfelszínen él, amely a Földön ismertnél hígabb, könnyebb. A növények többsége nem nő magasra, oldalirányba terjeszkedve harcolnak egymással az éltető napfényért.

Az infinisiek erősen hierarchikus társadalmában hét, emberi értelemmel bíró faj él, és további több tucat faj bír közel emberi értelemmel. Emocionális fejlettségük erősen változó és jobbára fajspecifikus. A fajok egyedei jellem és tehetség tekintetében kevés eltérést mutatnak, kasztrendszerük is sztereotípiákra épül.

Társadalmak

Civilizációjuk nyitott, köreikben a Paravis létezése köztudott, kihasználása mindennapos esemény az életükben. Az infinisiek technológiailag és tudományosan lényegesen fejletlenebbek, számos eszközt Paravis-hatások kihasználásával helyettesítenek.

Rugalmatlan és szigorú közösségeik tradíciókra épülnek. A különcöket, a törvényszegőket elszigetelik, kiközösítik. Az ítéleteket közösségi bíró hozza meg, a halálbüntetés éppolyan ismeretlen, mint a személyes vagyon fogalma. A társadalmak alapját családok alkotják, amelyek vegyesen állnak különböző fajokból. A családból kiközösítetteket más családok befogadhatják, ahol többnyire a hierarchia alján kell újrakezdeniük életüket. A bírók a társadalom megbecsült bölcsei, akik kinevezésüktől kezdve család nélküliek. Társadalmaik ugyanúgy a családok közötti hierarchiára épül, ahogyan a családok is, amelyek egymással is konkurálnak, nemzetközi szinten is. A társadalmak a tradicionális különbségekre épülnek, amelyek kialakulását nagyban befolyásolta az adott társadalom családjainak faji összetétele.

A vetélkedés mindennapos, az infinisiek nyíltan vállalják ambícióikat. Az ambíció fogalma számukra szűkebb földi megfelelőjénél. Nem kitörni, kiemelkedni vágynak, hanem a tradícióik által kijelölt úton a legmagasabbra jutni, vagy juttatni a családot. A különböző fajok számára különböző karrierlehetőséget nyújtanak a hagyományok. Utódaikat faji származástól függetlenül közösen nevelik, gondoskodnak róluk, egymásért a legvégsőkig kiállnak. A családok élettere szoros, szűkös, tisztes távolságra más családoktól. Az idegenek fogadására, ellátására, védelmére szigorú, tradicionális szabályok vonatkoznak.

A családok többsége önellátó, kevés közöttük a kereskedelmi tevékenység. A társadalmi szerepeket a családok elöljárói, a társadalmi feladatokat a vezető családok látják el. A társadalmak és családok működése, termelési szokásai igazodnak tagjainak faji jellemzőihez, munkájukat, feladataikat, de még szórakozási lehetőségeiket is a család vezetése határozza meg.

Társadalmaikban a földinél lényegesen kevesebb titkos szervezet található. A nagyobb szervezetek egész családokat foglalnak magukba, míg a kisebbek csak néhány család renitens egyedét csábítják magukhoz. Igazi veszedelmet rájuk nézve a Realisról érkezett halhatatlanok jelentenek, akik földi tapasztalataikkal felvértezve gyakorta egész társadalmakat hajtanak uralmuk alá.

„Az infinisi élőlények külseje könnyen megtéveszti a Realisból érkező amatőröket" (Tengely György parakutató, fizikus)

Infinisi fajok – gerincesek

Orbitálok. A társadalmak domináns faja. Nyersek, erőszakosak, határozottak, egyenesek, logikusak, fegyelmezettek és intelligensek. Érzelmeiket tekintve nem mozdíthatók ki egykönnyen: ha valamilyen érzelmet éreznek, akkor azok tartósak és meghatározóak. Emberszerűek, rövid, erős, tömzsi lábaik vannak, hosszú, erőteljes felsőtestük, fejük nagyon rövid nyakkal kapcsolódik törzsükhöz. Testsűrűségük nagy, félelmetes közelharcosok. Híresek arról, hogy gyakran fizikai erővel szereznek érvényt érveiknek, ha nem akarnak hosszas magyarázkodásba fogni. A felesleges erőszakot nem kedvelik, az ellen mindig fellépnek. Egymás társaságát hosszú ideig nem viselik jól, inkább más fajokkal vegyülnek, őket irányítva ténykednek. Társat életük derekán választanak, házasságuk egyben nyugdíjba vonulásukat is jelenti. Akkor már nem aktívak, csak a családjuknak, az utódaiknak élnek.

Turinok. A családok legaktívabb, örökmozgó tagjai. Az egyetlen faj, amelynek nincs szüksége alvásra. Folyamatosan pörögnek, intézkednek, mindezt hangosan, ricsajozva, kakaskodva teszik. Hirtelen változik a hangulatuk, tartós érzelmekre, kötődésre képtelenek. Közepes sűrűségű testük vézna és hajlékony, négy lábon nyugvó törzsüket tengelye körül szabadon tudják forgatni. Négy karjuk közül kettő lentebb és előrébb helyezkedik el, fejüket törzsükhöz hasonlóan tudják forgatni. Ujjaik rendkívül ügyesek, mozgáskoordinációjuk kiváló. Testfelépítésük és dinamizmusuk alapján úgy tartják, hogy ők az infinisi világ jelképei. Laza csoportokba tömörülve élnek és dolgoznak, társukat gyakran váltogatják, a csoportos élvezeteknek alapvető jelentősége van hétköznapjaikban. Utódaikkal nem sokat foglalkoznak, de mindenhová magukkal cipelik őket. A turin gyermekek így szereznek közvetlen tapasztalatot, tanításukkal, nevelésükkel senki nem foglalkozik. Az orbitálok kerülik a társaságukat, de munkabírásukat, kitartásukat elismerik, és a családon belül hatalmas terhet raknak rájuk.

Blinnek. Óriási termetűek, az orbitáloknál háromszor nagyobbak, testük egy háromormányú elefántéhoz hasonlatos. Testileg-szellemileg lassúak, komótosak, de emlékezetük rendkívüli. A rájuk bízott tudást gyakorlatilag sohasem felejtik el. Ők a családok élő emlékezetei, főleg abból adódóan, hogy kifejezetten hosszú ideig élnek. Nyugodtak, békések, az erőszakot nem szeretik, roppant érzékenyek. Ormányaikkal testromboló hangokat képesek kelteni, ez teszi őket veszedelmessé közelharcban. Minden fajjal szemben gondoskodóak, roppant tudásukat tanácsadóként, fizikumukat fizikai munkában kamatoztatják.

Infinisi fajok – fejlábúak

Kondirok. Kutya méretű, belső váz nélküli, polipszerű, haszonállatként élő faj. A családok kedvencei, köszönhetően különleges testi adottságaiknak, intelligenciájuknak és engedelmességüknek, hűségüknek. Évezredes háziasítás eredményei. Intelligenciájuk messze meghaladja a földi állatokét, számtalan dologra megtaníthatók, alapszinten kommunikálni is képesek, összetett gondolatokat is meg tudnak fogalmazni. Testüket könnyedén formálják át, pihenőidőben tapadókorongos, polipszerű, hajlékony és ügyes karjaikat visszahúzzák. Könnyedén mozognak vízben és szárazon egyaránt. Minden családban nagy tisztelet övezi őket, és számos feladatot bíznak rájuk. Realisi feladatok végrehajtására is kiválóan alkalmasak, mert azok végeztével biztosan visszatérnek, és jól tűrik a megváltozott környezetet.

Belemnirek. Kalmárszerű, vízi élőlények, testük fejrészből és csápnak tűnő karokból áll. Szárazföldi létre önállóan is alkalmasok, de képesek más fajok fejére kapaszkodva azokkal összekapcsolódni és az irányításuk alá vonni. Az összekapcsolódás idegrendszeri és anyagcsere-kapcsolatot jelent. Kevés családban tűrik meg őket, mert rosszindulatúak és hataloméhesek. Számos ismert család élén belemnir áll. A belemnirek mindent megtesznek, hogy a Realisra jussanak, és ott is hatalomra tegyenek szert. Számos földi hatalmasság valójában belemnir, aki emberek manipulálásával és megtévesztésével őrzi inkognitóját. Lebukott képviselőik, akik emberek fejére kapcsolódva tevékenykedtek, ihlették a XX. század végére általánossá vált, mitikus Cthulhu kinézetét.

Soltarok. Jámbor, sok feladatot kiválóan ellátni képes, haszonállatként élő faj. Intelligenciájuk nem ér fel a kondirokéval, de a földi állatoknál ők is értelmesebbek. Földi ember sétáló krumplinak nézné őket, akik hat karjukat változatosan képesek használni. Általában négy karjukon járva közlekednek úgy, hogy szájnyílásuk maguk alatt legyen. Vakok, hagyományos hangképzésre képesek, szonárszerű érzékelésük minden más fajénál kifinomultabb. Együttélésük belemnirekkel nagyon gyakori.

Az Infinis miniplanétáin minden képlékeny és állandóan változik

Infinisi fajok – alakváltók

Lateronok. Titokzatos, a hagyományos infinisi fajoktól életvitelükben eltérő, kis lélekszámú faj. Családokhoz nem csatlakoznak, csak abban az esetben, ha valamilyen céllal beépülnének. Természetes külsejüknek fekete, kagylószerű alakjukat gondolja az infinisi közvélemény, míg mások szerint az is csak egy másolat. Az alakváltásuk ideje néhány órától több hónapig is eltarthat. Ha bonyolultabb vagy nagyobb testű élőlényt kell utánozniuk, az természetesen tovább tart. Agyuk azonban minden esetben a sajátjuk marad, ezt nem képesek megváltoztatni.

Sileronok. A lateronok legközelebbi rokonainak tartják őket, természetes formájuk fehér, kagylószerű. Alapvetően vízi életet élnek, kagyló formájukban külső, hátrahagyható héjat képesek növeszteni. Általában más fajok alakját utánozzák, de ezt nem képesek olyan tökéletesen megtenni, mint a lateronok. Kellemes, csapatjátékos természetük miatt családjuk megbecsült tagjai. Bármilyen testet is utánozzanak, agyuk közelében bőrük színét nem képesek fehérről más színűre változtatni.

Haszonállatok. Az Infinisen az állatok nemesítése és tenyésztése a földi műszaki tudományokhoz hasonlatos jelentőségű és fontosságú. A legtöbb feladatra speciálisan tenyésztenek ki fajokat úgy, ahogyan a Földön gépeket készítenek. A kiváló haszonállatokat tenyésztő családok nagy gazdagságra tehetnek szert. Munkájuk nyomán rendkívül különleges fajok kerülnek ki a tenyésztelepekről.

Az Infinis és a Realis közötti átlépés mindig kockázatos: anomáliát szül, ezáltal alaposan próbára teszi a lélek mentisi kapcsolatát. Minden olyan szörnyűség megtörténik, ami csak elképzelhető – hogy ezúttal csak egyet emltsünk: torz lelkek csimpaszkodnak bele parazitákként a lélekfonálba, és megfertőzik az átlépő elméjét.

Emberemlékezet óta terjednek legendák szörnyekről és egyéb idegenekről, akik a Földre látogatnak. Vajon mennyire fantázia szülte események ezek, és mennyi bennük a valóság? Mi, hétköznapi emberek miért nem tudjuk ezt biztosan? Válaszolj a kérdésekre, és máris egy lépéssel közelebb kerültél az őrülethez! Üdvözlünk a Paravis univerzumban!